Kesir Hesap Makinesi

Matematikte bir birimin bölündüğü eşit parçalardan biri veya bir kaçına kesir denir. Üçte bir yüzde bir gibi, c ve d herhangi iki tam sayı olmak üzere c/d oranıdır. Bunun manası bir bütünün (d) kadar eşit parçaya bölünüp, (c) kadar parçasının alındığıdır. Kesirdeki d'ye payda, c'ye pay adı verilir.

Kesir toplama, çıkarma, çarpma, bölme


+
-
×
÷

=

Kesir sadeleştirme

20/60, 3/9 ve 1/3 sayısı birbirine denktir, 1/3 diğer iki sayının sadeleştirilmiş halidir. Bu araç ile kesir sadeleştirebilirsiniz.


=
 

Kesir Karşılaştırma

İki kesrin biribirine eşit olup olmadığını veya hangisinin büyük olduğunu bu araç ile öğrenebilirsiniz.


?

Kesirden onluk sayı sistemine çevirme

Kesiri günlük hayatta kullandığımız onluk sayı sistemine çevirmek için bu aracı kullanabilirsiniz.


=

Onluk sayı sisteminden kesire çevirme

Günlük hayatta kullandığımız onluk sayı sistemindeki bir sayıyı kesire çevirmek için bu aracı kullanabilirsiniz.

=

Not: Ondalık işareti için "." (nokta) işaretini kullanmalısınız.