Faktoriyel Hesaplama

Faktöriyel hesaplamak küçük sayılar için oldukça kolayken, büyük sayılar için uğraştırıcı olmaktadır. Dolayısıyla bu yüksek faktöriyelleri hesaplamak için hesap makinesi ya da aşağıdaki hesap aracımızı kullanabilirsiniz.

SAYI:

Faktöriyel Nedir?

Faktöriyel, sayıların sonuna ünlem işareti koyarak gösterilmektedir. Örneğin 10 sayısının yanına ünlem işareti koyduğumuzda 10 faktöriyel oluyor. 10 faktöriyel ise 10'u 1'e kadar her sayıyla çarpmamızı ifade etmektedir.
Örnek: 10! = 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1

Faktöriyel Nasıl Hesaplanır?

Faktöriyel yukarıda da anlatmış olduğumuz gibi kendisinden önceki 1'e kadar olan tam sayıların çarpımına eşittir. Sayılar büyüdükçe faktöriyel hesaplaması artacağı için yukarıdaki hesaplama aracını kullanarak tüm faktöriyelleri öğrenebilirsiniz.

En Sık Kullanılan Faktöriyeller

0 faktöriyel 1 sayısına eşittir. 0! = 1
1 faktöriyel 1 sayısına eşittir. 1! = 1
2 faktöriyel 2 sayısına eşittir. 2! = 2
3 faktöriyel 6 sayısına eşittir. 3! = 6
4 faktöriyel 24 sayısına eşittir. 4! = 24
5 faktöriyel 120 sayısına eşittir. 5! = 120
6 faktöriyel 720 sayısına eşittir. 6! = 720
7 faktöriyel 5040 sayısına eşittir. 7! = 5040
8 faktöriyel 40320 sayısına eşittir. 8! = 40320
9 faktöriyel 362880 sayısına eşittir. 9! = 362880
10 faktöriyel 3628800 sayısına eşittir. 10! = 3628800

İlgili hesaplama araçları